Sensei Sushi

Acassuso-San Isidro

Peru 221

T 4898-9045 Reservas

T 4898-9045 Delivery

ZONA de ENTREGA: Olivos, Martinez, San Isidro, Punta Chica_


HORARIO DELIVERY & TAKE AWAY
Lunes a Domingos
18:00 A 23:00